Vilka är de långsiktiga effekterna av Marijuana eller Hasch användning?

Människor som röker marijuana och hasch har ofta samma andningsproblem som cigarettrökare. Dessa individer kan ha daglig hosta och slem, symtom på kronisk bronkit och mer frekventa bröstförkylningar. De har också större risk att få lunginfektioner som lunginflammation. Marijuana innehåller några av samma, och ibland ännu mer, av de cancerframkallande kemikalier som finns i cigarettrök och hasch.