Denna exakt samma mentalitet går mot att förbereda sig för en ekonomisk kollaps, kärnvapenkrig, naturkatastrof, kemisk attack, vildmarksöverlevnad eller för när nätet är nere från en EMP, cyberattack eller ekonomisk nedgång och du måste generera kraft att prepperbutik är en prepper butik. Tänker du att det är för mycket att förbereda sig för? Inga problem.